Till startsida

Institutionen för geovetenskaper

Starta eller stoppa snurran

Institutionen för geovetenskaper

Räcker Jordens resurser? Vad händer med klimatet? Och hur påverkas haven? Det är exempel på livsavgörande frågor för
samhället, där geovetaren och geografen har kunskapen.

Geovetare studerar jordklotet och dess historia, samt de processer som är verksamma i och på jordens yta. Man studerar även hur människan använder jordens resurser och vilka konsekvenser det får. Klimatförändringar, stormar, mineraler, jordbävningar, tidvatten, ökenspridning, skred och föroreningar på havsbottnen är exempel på områden som tillhör geovetenskap.

Ett yrke för framtiden

Geovetare och geografer är efterfrågade. SACO bedömer att antalet som utbildas är i balans med efterfrågan och att arbetsmarknaden kan förbättras ytterligare eftersom klimat- och miljöproblem står mer i fokus, samtidigt som efterfrågan på mineral, metaller och andra naturtillgångar ökar. Institutionen för Geovetenskaper erbjuder fristående kurser och ett flertal program med olika inriktningar.

Vår forskning - från Arktis till Mars

Institutionen för Geovetenskaper bedriver framgångsrik forskning som rör allt från hur Arktis påverkas av klimatförändringar, till att undersöka om det finns vatten på Mars. Institutionen har en stark forskningsprofil inom tre temaområden: Klimat, Marin miljö och Geologiska resurser och risker.

Våra vetenskapliga publikationer

Forskarna på institutionen publicerar forskning inom bland annat klimatforskning, geografi, atmosfärforskning och oceangrafi.

 

Nyheter

Fler nyheter

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta